Helpt HR ontwikkelen

Ontwikkelingen van HR; van buiten naar binnen kijken

In vogelvlucht nemen wij u mee in de ontwikkelingen van human Resources en de toekomstbeelden die Dave Ulrich en consorten hierbij hebben. In dit blog bespreken we nadrukkelijk  de rollen die HR volgens Ulrich speelt (inclusief het model 2016), de dilemma’s rond HR en de thematieken uitdagingen waarmee HR zich zou moeten bezighouden.

Ulrich baseert zijn ideeën voor een belangrijk deel op een zeer grootschalig internationaal en longitudinaal  onderzoek.  Dat maakt het mogelijk om internationale trends in het Human Resourcesvak te signaleren. Natuurlijk is dat niet altijd helemaal toepasbaar op de Nederlandse situatie, maar verondersteld mag worden dat internationale ontwikkelingen ook hun impact hebben op de Human Resourcespraktijken in ons land.

In recente publicaties onderscheidt Ulrich een viertal golven, die de ontwikkeling van Human Resources door de jaren heen weergeven. Deze  golven, zijn gelijktijdig ook de Human Resourcesuitdagingen.  Met het ontstaan van een nieuwe ontwikkeling verdwijnt de eerdere golf niet, maar blijft een belangrijk issue en een kenmerk van HR. De ontwikkelingen stapelen zich dus.

In model:4golven_dave_ulrich

De ontwikkelgolf, van toen naar nu

De eerste ontwikkelgolf van HR, beheer (administratie)  was het ontwikkelen en op orde krijgen van het personele beheer. Hier ligt ook de basis van HR. Ulrich geeft aan dat een  foutloos beheer het fundament is van HR.

De tweede golf ging over het ontwikkelen van HR-instrumenten, deels gericht op beheer en deels gericht op personele- en organisatie- ontwikkeling. Te denken valt aan functiehuizen, performancemanagement en competentiemanagement. Overigens is functiewaardering een van de eerste HR-tools en indertijd ook sterk gekoppeld aan personeel beheer (gelijke beloning voor gelijk werk).

De derde golf was de uitdaging om HR op strategisch niveau te brengen. Dat betekent, volgens Ulrich, niet alleen dat de visie en strategie van de organisatie vertaald wordt in HR-strategie, maar ook dat de HR-strategie deel uitmaakt van de strategie van de organisatie (integratie). Daarnaast geeft Ulrich het belang aan dat HR in staat is mee te denken en te praten over de strategie van de organisatie.  Dat vraagt wat van de kennis van HR en van de positie van HR. Het gaat immers niet alleen om kunnen meepraten, maar ook om het mogen meepraten; een zinvolle bijdrage hebben én geaccepteerd worden als gesprekspartner.

De vierde golf  gaat nog een stapje verder. Dat is het “van buiten naar binnen” denken en handelen van HR.

Een drietal belangrijke elementen waar HR actief een inbreng in moeten hebben

De toegevoegde waarde (added value) van de organisatie. Dat is ook de vraag: “waarom zijn wij als organisatie op aarde?” Welke betekenis willen wij als organisatie hebben en welke betekenis realiseren wij feitelijk?

Een tweede element vormen de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. Wat speelt er buiten, wat gaat er spelen en wat betekent dat voor ons als organisatie?

Een derde element vormen de belangen van de stakeholders, de belanghebbenden, zowel extern als intern. HR moet dus kijken naar alle relevante partijen waar de organisatie mee te maken krijgt, en dat betekent niet alleen een gerichtheid hebben op één van de partijen, nl personeel.

Dit vraagt nogal wat van HR, die vanuit het vak vooral gericht is op personeel, arbeidsmarkt en zingeving voor medewerkers.

Het is daarnaast in onze ogen  een belangrijk dilemma of je als organisatie uit moet gaan van interne visie, zingeving en kracht of vooral moet kijken naar wat er “buiten” gebeurd en hoe je daarop kunt reageren. In de literatuur: een strategische fit met de omgeving of een resources based benadering op grond van de eigen kernkwaliteiten en visie. Door als basis “added value” te nemen kan dit dilemma, denken wij, overbrugd worden. Het is de vraag naar de betekenis die je wilt  èn kunt hebben. De afstemming tussen vraag en aanbod op het niveau van betekenis.

Interessant, u wilt meer hierover weten. U kunt via onze webstite  het E-book  “de klantvraag voor human resources” downloaden

Wouter van der Loon
Margaretha Heimensen
HRtalenten

Beveelt u ons aan? klik hierShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print
Email this to someone
email

Een reactie plaatsen